اگر به بازی بیلیارد علاقه‏مند هستید، مجبور خواهید شد تا اصطلاحات رایج این بازی را به خوبی یاد بگیرید، زیرا در طول بازی از این اصطلاحات بارها استفاده خواهید کرد. اصطلاحات بازی بیلیارد عبارت‎اند از:

 Cue Ball یا پیتوک: یک توپ سفید بدون شماره است که شما در بازی فقط حق ضربه زدن به این توپ را دارید.
Object Ball
یا توپ هدف: اولین توپی که در طول بازی، پیتوک به آن ضربه می‌زند.

Break: ضربه‎ای است که د رابتدای بازی زده می شود. وقتی بازی شروع می شود، بازیکنی که از قبل تعیین شده به وسیله پیتوک اولین ضربه بازی را به سوی توپ های مرتب شده می‌زند و به این ترتیب بازی شروع می‌شود. به این عمل Break می‌گویند.

Pocketing a ball:  وقتی یک توپ داخل پاکت برود به این عمل Sinking نیز گفته می‌شود.

Scratch:  هنگامی که شما هرگز نمی توانید پیتوک یا توپ طرف مخالف را در پاکت کنید، در غیر اینصورت شما Scratch می‌گیرید و جریمه می‌شوید.

Frozen: وقتی که توپ هدف به توپ دیگری یا به دیواره میز چسبیده باشد. ضربه زدن به این توپ کمی دشوار است.

Position Play
: موقعیت بازی، سرعت لازم برای ضربه زدن، چرخش لازم و استراتژی بازی (به کدام توپ و از کجا ضربه بزنیم که بهترین موقعیت را برای ما فراهم کند.)

Banking a shot: زمانی که شما به پیتوک ضربه بزنید و پیتوک شما به توپ هدف و توپ هدف به دیواره میز برخورد کند و داخل یکی از پاکت ها برود. به این معناست که شما یا خیلی خوب بازی می کنید و یا خیلی خوش شانس هستید.

Combination
: این در زمانی صورت می گیرد که ما به پیتوک ضربه بزنیم و پیتوک به یکی از توپ های خودمان و آن توپ به توپ هدف ضربه بزند و آن را هدایت کند.